Trivselsfondet

Publisert:Sist oppdatert:

Søk om midler for å ha det gøy! Grilling, spill- og filmkveld, bowling, tapasaften, hyttetur - bare fantasien setter grenser 🤩

SiMolde deler ut midler til grupper av studenter, som har gode ideer til sosiale aktiviteter og tiltak for studenter

Formålet med Trivselsfondet er å skape sosiale møtesteder for studenter høsten 2021. Potten på 200.000 kroner skal gå til studenter og grupper som vil skape engasjement og studentaktivitet denne høsten. Det kan for eksempel være å arrangere grilling for klassen, spill- eller filmkveld, bowling, besøke Escaperoom, isbading med kollektivet - eller noe helt annet!

Fysiske arrangement og aktiviteter må gjennomføres etter gjeldene retningslinjer for smittevern. Gjennomføringsperiode er høstsemesteret 2021.

Hvem kan søke?

Alle grupper av studenter kan søke midler til å arrangere lavterskelaktiviteter for medstudenter. Dette kan være studiekull, basisgrupper, kollektiv og/eller andre grupperinger. Tiltaket må være for minimum 4 studenter.

Hva kan man søke støtte til?

Her er det bare fantasien som setter grenser! SiMolde sitt krav er at midlene skal brukes til nye tiltak eller arrangementer, og ikke til å finansiere allerede eksisterende arrangementer og ordninger. Tiltakene er ment for å legge til rette for gode sosiale tiltak, og forhindre ensomhet.

Hver søknad skal gjelde for et tiltak, og en student/organisasjon kan søke flere ganger til forskjellige tiltak.

Hva blir vektlagt ved tildelingen?

Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Om tiltaket skaper aktivitet blant studentene
 • Kvalitet på tiltaket
 • Tidsperspektivet tiltaket er planlagt i. Vi ønsker snarlig aktivitet.
 • Om tiltaket er rettet mot/inkluderer flere studenter
 • Om midlene brukes til nye tiltak eller aktiviteter.
 • Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler.

Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir.

Vi vil oppfordre til å søke raskt – og gjerne søke om støtte til flere lignende tiltak senere, om det første blir vellykket.

Trivselsfondet støtter ikke:

 • Innkjøp av alkoholholdige drikkevarer
 • Generell driftsstøtte for en organisasjon
 • Generelle innkjøp eller investeringer

Behandlingstid for søknadene

Søknadene vil bli behandlet fortløpende utover høsten.

Behandlingstiden på søknader vil være på ca 1 uke.

Slik søker du om støtte

Søknaden må inneholde

 • En generell søknad som beskriver aktiviteten (formål, antall deltakere..)
 • Budsjett for aktiviteten
 • Kontonummer og navn til kontoens innehaver
 • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Eva-Merete Otterlei Børstad på eva-merete@simolde.no

Rapportering i etterkant

Når aktiviteten du har fått midler til er gjennomført, må vedkommende som er ansvarlig for søknaden sende inn en kort rapport som beskriver gjennomføringen av aktiviteten. I tillegg må man dokumentere utleggene sine med kvitteringer for å få refundert utgiftene.

Hvis søker ikke har mulighet til å dekke utgiftene på forhånd, kan det lages en egen avtale for utbetaling av støtte.