Helsestasjon i Molde

Publisert:Sist oppdatert:

Helsestasjonen for ungdom og studenter i Molde er åpen mandager og torsdager klokken 14.00 til 16.00. Ingen timebestilling, bare å møte opp.

Om tilbudet

Helsestasjon for ungdom har lokaler i Gotfred Lies Plass 4, 1 etasje. Hit kan ungdommer komme for å snakke med helsesøster, lege og psykolog om ting som er vanskelig.

Ungdom og studenter som har psykiske vansker, kan ta kontakt med Helsestasjon for ungdom. Andre aktuelle tema kan f.eks være depresjon, spiseproblem, stress, kjærlighetssorg, søvnproblem, mistrivsel, angst, ensomhet, rusproblem og familiekonflikter. Det tilbys også veiledning i forhold til prevensjon, seksualitet og kjønnssykdommer.

Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten. Det er ingen timebestilling.

Åpningstider

Mandag og torsdag kl. 14.00 – 16.00. Da er vi tilgjengelige på telefon 71 11 12 56. Helsesøster kan treffes på mobil 90 28 20 80. Alternativt ta kontakt på 71 11 23 00 ved Helsetjenesten, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Målgruppe

Ungdom fra 13 - 20 år, samt studenter tilknyttet Høgskolen i Molde.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Hvem jobber her

  • Tone Furuli (helsesykepleier og koordinator for helsestasjonen for ungdom)
  • Elin Bele (helsesykepleier)
  • Maja Aurstad (helsesykepleier)
  • Kristine Solheimdal (helsesykepleier)
  • Marthe Lybergsvik (jordmor)
  • Dr. Oddrunn Vingen
  • Dr. Tor Arne Tande
  • Anne Margrethe Nødtvedt Sletten (barne- og ungdomspsykiatri for aldersgruppa 13-20)

Mer info

Helsestasjon for ungdom er også omtalt på Molde kommunes nettsider.

Følg Helsestasjon for ungdom og studenter på Facebook.

Overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk, eller lignende seksuell krenkelse. Gjelder både ved kjent og ukjent overgriper.

Du kan komme selv om du ikke er helt sikker på hva som har skjedd med deg.

Tilbudet er døgnåpent og gratis, og de ansatte har taushetsplikt. Du finner de ved Akuttmottaket på sykehuset.

Telefonnummer: 116117 (legevakta der du er)


Mer info: https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-akuttbehandling/overgrepsmottak-molde#les-meir-om-overgrepsmottaket-molde


Psykolog; Psykisk Helse og rus​

Les mer om tilbudet fra psykisk helse og rus her