Helsestasjon i Kristiansund

Publisert:Sist oppdatert:

Helsestasjon for ungdom og studenter i Kristiansund er åpen onsdager mellom kl 13.00 og 17.00

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom som bor i Kristiansund eller oppholder seg her midlertidig.

Vi har ingen fast aldersgrense, men retter oss først og fremst mot ungdom i alderen 13 – 24 år. På helsestasjonen møter du både helsesøster og lege. Ungdom over 20 år med fastlege i kommunen bør ta kontakt med sin egen fastlege. Tilbudet er gratis.

Vaksine mot hjernehinnebetennelse er tilgjengelig på Helsestasjon for ungdom og ved bestilling på nettsiden vår ved Helsehuset i sentrum, Fosnagt. 13.

HPV vaksinering for ungdom født mellom -91 og -96 kan bestilles på nettsiden under vaksinering. Vi vaksinerer fredager fra kl. 12-16.

Sjekk også vår Facebookside.

Hva kan vi tilby:

  • Prevensjonsveiledning
  • Legeundersøkelser
  • Blodprøver
  • Klamydiaprøver og urinprøver
  • Graviditetstester/graviditet
  • Henvisning til andre instanser

Du kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, seksuelt overførbare infeksjoner, kosthold, spiseproblemer, psykiske problemer osv.

Du kan også komme til oss hvis du har behov for en voksen å snakke med.

Vi har taushetsplikt!

Psykisk helse

Friskliv og Mestring

Er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for personer mellom 0 og 65 +år

Vi tilbyr hjelp mtil mestring av egen helse gjennom ulike gruppetilbud og individuell veiledning. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å justere levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom og sykemeldte.


Hvordan komme i kontakt med Friskliv og Mestring

Besøktid: Onsdag kl 09:00-15:00

Telefon nummer: 71 57 40 00

Rask Psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfordelese? HAr du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask pyskisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Kontaktes på E-post, Facebook, eller kom innom for en samtale (2.etasje).

Telefontid: Mandag-fredag 08:00-16:00

71 57 40 00

SLT - Koordinator / Rus og kriminalforebyggenede

Kontaktinformasjon

Siv Aksnes: Mobil: 95333072 og e-post

Guri Berge: Mobil: 91153831 og e-post