Valg av studenter til styret i SiMolde

  Publisert:Sist oppdatert:

  I styret til SiMolde har studentene flertall, og i september skal det være valg av nye styremedlemmer. Kan dette være deg?

  I styret får du bli med på å utforme nåtidens og fremtidens studentsamskipnad. Det er en unik mulighet til å tilegne seg erfaringer om økonomi, ledelse og styrearbeid, samtidig som du er med på å skape en bedre hverdag for studentene.

  Om SiMolde
  SiMolde - Studentsamskipnaden i Molde har et helhetlig tilbud som består av bokhandel, kantine, barnehage, studentrådgivning og psykologtilbud. I tillegg til dette setter samskipnaden i gang tiltak og tilbud knyttet til studiemiljø og studentorganisasjonene.

  Styrets sammensetning

  Styret er det høyeste organet og forvalter samskipnadens økonomi og strategi. Styret består av 7 medlemmer, hvor 4 er studentrepresentanter er valgt av studentene selv, 2 representanter er oppnevnt av Høgskolen i Molde og 1 er ansatt i samskipnaden og valgt blant de ansatte. Styret hadde i 2020 totalt 7 styremøter og behandlet 43 saker

  Vervene som studentrepresentanter og styreleder er lønnet. Normalt velges en styreleder blant de fire studentene som er valgt inn i styret.

  Viktige datoer

  • Frist for å stille til valg er: 30 august 2021
  • Du kan melde deg som kandidat fra og med 1. august. Digitalt skjema vil bli publisert på www.moldestudent.no
  • Valgdato: 1. september

  Studentene velger styremedlemmer gjennom sitt studentorgan, som er Studenttinget i Molde. Valget skjer på møte i Studenttinget
  1. september kl. 12.15 i auditorium A.1.2.020. Det er viktig at du deltar på dette møtet for å presentere deg.

  Hvordan stiller du til valg?

  Meld ditt kandidatur på skjema som publiseres på www.moldestudent.no 1. august. Eller du kan stille til valg i møtet 1. september.

  Alle studenter kan stille til valg!

  Lurer du på noe om SiMolde eller valget?

  Ta kontakt med tinget@himolde eller direktør i samskipnaden Bente Aure Myrstad bente.a.myrstad@simolde.no

  Eller stikk innom SiMolde bokhandelen på campus og finn oss der!