Styret

  Publisert:Sist oppdatert:

  Styret i SiMolde består av fire studentrepresentanter inkludert styreleder, to høgskolerepresentanter og en ansattrepresentant.

  Styret i SiMolde 2020/2021

  Styrets leder: Michael Rossly Larsen (student)

  Nestleder: ".." (student)


  Styremedlemmer:

  Kristoffer Haaheim Thorvaldsen (student)

  Silje Marita Moen Vedvik (student)

  Elice Ganderudbakken (student)

  Steinar Kristoffersen (HiMolde)

  Gerd Marit Langøy (HiMolde)

  Ivar Magne Grøtta (rep for de ansatte i SiMolde)


  Varamedlemmer:

  Ingvild Aase (student)