Styret

Publisert:Sist oppdatert:

Styret i SiMolde består av fire studentrepresentanter inkludert styreleder, to høgskolerepresentanter og en ansattrepresentant.

Julie Anna

Styret i SiMolde 2021/2022

 • Student Anna Henriette Rist – Styreleder

Kontaktinfo: anna.h.rist@himolde.no

 • Student Julie Lorntsen – Nestleder
 • Student Faraha Affa Hiyabo – Styremedlem
 • Student Vegard Røen – Styremedlem
 • Rektor Steinar Westlie Kristoffersen – Styremedlem (representant fra HiMolde)
 • Høgskoledirektør Øyvind Sørensen – Styremedlem (representant fra HiMolde)
 • Barnehageassistent Trygve Steien – Styremedlem (ansattrepresentant)
Desember 2022

Vararepresentanter:

 • Prorektor Jeanette Varpen Unhjem (vara for Steinar W. Kristoffersen)
 • Studiesjef Sissel Anne Waagbø (vara for Øyvind Sørensen)
 • Student Svein-Olav Hoksrud Larsgard
 • Marked & Kommunikasjonsansvarlig/boligkonsulent Helene Gjerde