Styret

  Publisert:Sist oppdatert:

  Styret i SiMolde består av fire studentrepresentanter inkludert styreleder, to høgskolerepresentanter og en ansattrepresentant.

  Styret i SiMolde 2019/2020

  Styrets leder: Michael Rossly Larsen (student)

  Nestleder: Sunniva Johannessen (student)


  Styremedlemmer:

  Kristoffer Haaheim Thorvaldsen (student)

  Kine Tillung Fredriksen (student)

  Steinar Kristoffersen (HiMolde)

  Gerd Marit Langøy (HiMolde)

  Ivar Magne Grøtta (rep for de ansatte i SiMolde)


  Varamedlemmer:

  Sissel Anne Waagbø

  Jeanette Varpen Unhjem,

  Kenneth Tong (studentene)

  Trygve Steien (de ansatte i SiMolde)

  Img 1666

  Studentene som sitter i styret 2019/2020. Fra venstre: Kristoffer Thorvaldsen, Michael Rossly Larsen, Sunniva Johanessen og Kine Tillung Fredriksen.