Parkering

Publisert:Sist oppdatert:

Det er tilgjengelig parkering på alle våre studentboliger, men det er begrenset!

Campus

NB! Våren 2020 vil det ikke være noe tilgjengelig parkering på Campus på grunn av byggingen av en ny blokk - blokk f. Det er tilgang til parkering av bil på Molde Campus, både inn under tak og ute. Det er førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder, og det er begrenset antall plasser. Vi har også plasser inne i en garasje, her er det få plasser og man må betale en leiepris på 300,- per måned for å kunne parkere der inne. Ta kontakt med oss om du er interessert i plass i garasjen, de blir tildelt fortløpende om noen skulle bli ledig. Man kan sette seg på venteliste.

Kvam

På Kvam er det parkeringsplasser ute, og førstemann-til-mølla prinsippet gjelder også her. Det er begrenset antall plasser, og man kan kun stå på oppmerkede plasser. Det vil i løpet av våren/sommeren komme flere plasser enn det er per i dag.

Glombo

Også på Glombo er det parkeringsplasser. Det er begrensende antall plasser og førstemann-til-mølla gjelder