Kansellere signert avtale / Cancelling a signed agreement

Publisert:Sist oppdatert:

Hvis du har fått tildelt leieavtale i løpet av perioden mai-juli, med oppstart i august, kan du kansellere avtalen din fram til 25. juli samme år uten økonomiske konsekvenser. Etter denne datoen gjelder oppsigelse slik det fremkommer i leieavtalen. 

Kontakt oss per e-post snarest, og senest innen 25. juli da vi har lang venteliste. 


For avtaler inngått resten av året gjelder vanlig oppsigelsestid slik den fremkommer i avtalen. Oppsigelse av avtale kan gjøres via din profil på UniAlltid

English

If you have been assigned an agreement sometime between May and July, with start date in August, you can cancel your agreement up until 25 July that year without any economic consequences. After this date termination as stated in the agreement applies. 

Contact us per email as soon as possible, or at the latest within 25 July since we have a long waiting list. 

Normal termination period as stated in the agreement applies to all agreements signed other times of the year. You can terminate your agreement through your profile at UniAlltid.