Stengt barnehage

Publisert:Sist oppdatert:

Alle barnehager og skoler er stengt fra torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars. kl. 24.00. Dette kan bli forlenget.

Jobber dere innen kritiske samfunnsfunksjoner?

Det gis tilbud i kommunale/private barnehager og barneskoler til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Søk om dette via Molde kommune sine sider her:

https://www.molde.kommune.no/koronaviruset/skole-og-barnehagetilbud/

Foreldrebetaling april

Det er sendt ut krav om foreldrebetaling for april. Denne fakturaen kan dere avvente med å betale. Vi kommer med ny informasjon så raskt vi vet noe mer, følg med her for oppdateringer etterhvert.