Samarbeidsutvalget 2018 -2019

Publisert:Sist oppdatert:

Foreldrene

Ingrid Marie L. Oskarsson Vara: Janita Orvik Opstad
Thor Christian H. Standal Vara: Kåre Krogstad

Ansatte

Ragnhild H. Foss Vara: Ann Helen Vatne
Hildegunn Giladi Vara: Anne Karin Vikhagen

Eier

Knut Silseth (direktør)
Vegard Øye (styreleder)
Styrer Ranveig Furu er saksbehandler og sekretær.