Samarbeidsutvalget 2018 -2019

Publisert:Sist oppdatert:

Foreldrene

Ingrid Marie L. Oskarsson                Vara: Janita Orvik Opstad       
Thor Chrisrian H. Standal                 Vara: Kåre Krogstad

Ansatte

Ragnhild H. Foss              Vara:  Ann Helen Vatne
Hildegunn Giladi               Vara: Anne Karin Vikhagen

Eier

Knut Silseth (direktør)
Vegard Øye (styreleder)
Styrer Ranveig Furu er saksbehandler og sekretær.