Samarbeidsutvalget

Publisert:Sist oppdatert:

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget er i følge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende og kontaktskapende og samordnende organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Foreldrene

Silje Vikhagen Edvardsen
Vara: Serianna Johnsen

Knut Olav Rindarøy
Vara: Sindre Eide

Ansatte

Mona Joksch Berg
Vara: Mariell Haagensen

Kristin Bergum
Vara: Trygve Steien

Eier

Bente Myrbostad (direktør)
Silje Vedvik (styreleder)
Styrer Thomas Dahle Fiske/ Ann Helen Vatne er saksbehandler og sekretær.