Samarbeidsutvalget

Publisert:Sist oppdatert:

Foreldrene

Ingrid Marie L. Oskarsson
Vara: Janita Orvik Opstad

Thor Christian H. Standal
Vara: Kåre Krogstad

Ansatte

Ragnhild H. Foss
Vara: Ann Helen Vatne

Hildegunn Giladi
Vara: Anne Karin Vikhagen

Eier

Knut Silseth (direktør)
Michael R. Larsen (styreleder)
Styrer Thomas Dahle Fiske er saksbehandler og sekretær.