Resultater fra Foreldreundersøkelsen i barnehage 2020.

Publisert:Sist oppdatert:

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en foreldreundersøkelse som private og kommunale kan delta i. Undersøkelsen ble utført mellom 1. november og 20. desember 2020.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg temaer som barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. Resultatet graderes på en skala som går fra 1 (dårligst) til 5 (best).

Du kan lese mer om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet.


Her er de overordnede resultatene til SiMolde Anestua barnehage:

Svarprosent 81,6 %

Simolde Anestua barnehage (2020)
Ute- og innemiljø4,3
Relasjon mellom barn og voksen4,6
Barnets trivsel4,8
Informasjon4,2
Barnets utvikling4,7
Medvirkning4,4
Henting og levering4,6
Tilvenning og skolestart4,7
Tilfredshet4,4