Barnehagen under COVID-19

Publisert:Sist oppdatert:

Fra 20. april gjenåpnet barnehagene igjen. Denne gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smittevernstiltak på plass.

SiMolde Anestua er for tiden åpent fra 08:30 til 15:30 for å oppfylle kravene til smittevernsveilederen som kom ut den 15.april. Denne veilederen kan du finne her.

Jobber dere innnen kritiske samfunnsfunksjoner? Det skal gis et utvidet tilbud for foreldre med samfunnskritiske funksjoner, innenfor barnehagens ordinære åpningstid. Det er nok at en av foreldrene har en slik jobb eller oppgave. Ta kontakt med barnehagen om dette er tilfelle.

Foreldrebetaling april

Det er sendt ut krav om foreldrebetaling for april. Denne fakturaen kan dere avvente med å betale.

Foreldrebetaling for mat og videre

Vi avventer betalling for mat. Vi kommer med ny informasjon så raskt vi vet noe mer, følg med her for oppdatering etterhvert.


Vi tar vare på barna våre slik at våre supre foreldre kan ta vare på samfunnet ❤