Barnehagen under COVID-19

Publisert:Sist oppdatert:

SiMolde Anestua barnehage følger Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratets retningslinjer for smittevern og trygg drift av barnehagen i tiden med COVID-19.

SiMolde Anestua har nå vanlige åpningstider, fra 07:30 til 16:30. Vi bruker trafikklysmodellen som er forklart i veileder for smittevern i skoler og barnehager. Denne veilederen kan du finne her.

Claudiu Hegedus  Yzz Qb Y Kx I Unsplash

Barnehagen er nå i tilnærmet vanlig drift, og har begynt med foreldrebetaling og matpenger som vanlig.

Vi har et fokus på renhold og håndvask som vernetiltak mot smitte.

Vi tar vare på barna våre slik at våre supre foreldre kan ta vare på samfunnet ❤